Inodove R&D Co. Inc. Sağlık Bilimleri Teknolojileri
Kuruluş2019
Çalışan Sayısı2

Faaliyet Alanları

Akademik kökenli, kadın girişimciler tarafından kurulan şirketimiz, bilimsel çalışmaların geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve millileştirilerek, uluslararası düzeyde pazara sunulmasını amaçlar.

Şirketin temel faaliyet alanı anne-çocuk sağlığıdır. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası alanda sahip olduğu patentlerini ve tecrübesini anne sütü ile ilgili çalışmalar üzerine yoğunlaştırmıştır.

Özellikle, akademik girişimcilik, araştırma geliştirme projeleri yönetimi ve bilimsel danışmanlık alanında multidisipliner yaklaşımla faaliyet göstermektedir.

Teknopark İstanbul bünyesindeki temiz oda şartlarında nanoteknoloji, biyoteknoloji ve biyoinformatik alanlarında, biyomedikal ürün geliştirmekte çalışmaları yapmaktadır.

Uluslar arası alanda bilim üretim ve ticarileştirilmesi için başta Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri olma üzere üniversite sanayi işbirlikleri için çalışmalar sürdürülmektedir.

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar