EPİGENETİKS Sağlık Bilimleri Teknolojileri
Kuruluş2014
Çalışan Sayısı11
Telefon+902169996346

Epigenetiks Genetik Biyoinformatik Yazılım A.Ş.

Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyoinformatik ve Biyoistatistik, Kişisel Tıp, Biyoteknoloji ve Biyomühendislik
Epigenetiks olarak alanında uzman interdisipliner ekibimiz ile yaşam ve sağlık bilimleri sorularına ışık tutabilmek için deney tasarım ve uygulama alanlarında danışmanlık, deney sonuçlarınızın güvenli bir ortamda saklanarak anlamlandırılması için veri analizi, biyoinformatik uygulamaları ve son kullanıcıya yönelik kişisel tıp ve sağlıklı yaşam hizmetleri veriyoruz. Yüksek çıktılı deneyler (yeni nesil sekanslama, RNA-seq, proteomik çalışmaları vd.) ile elde edilen verilerin anlamlandırılmasındaki uzmanlığımızın yanı sıra, moleküler dinamik, moleküler mekanik, modelleme ve docking alanlarında da hizmet vermekteyiz.

Teknopark İstanbul’da Epigenetiks, omiks veri analizi ve olası risklerin raporlanması konusunda, tanı firmaları ve hastanelerden gelen örneklerin analizinin yapılması, belirli hastalık koşullarında değişim gösteren “omik” verilerden ilgili hastalıkların risk skorlarının ve yolak işlev kayıplarının belirlenebilmesi ile kişisel tıp alanında ticarileştirilebilir ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. Çalışılan ürünler tüm sağlık sektörü ve genetik tanı merkezleri tarafından kullanılabilecektir. Elde edilen bilgi birikiminin ve geliştirilen yazılımın klinik testlerinin yapılmasından sonra, önleyici tıp ile entegre edilmesi de mümkün olacaktır. Proje ile geliştirilen ürün platformunun farklı hastalıklara uygulanmasından geliştirilecek hastalık özel panellerin tedavi seçimi ve tanıda kullanım olasılığı yüksektir. 

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar