BCN İleri Malzeme Teknolojileri

BCN adlı girişimimiz altıgen bor nitrid (h-BN) atomik zarların üretimi ve kullanımı üzerine odaklanmaktadır. h-BN tıpkı grafen gibi iki boyutlu malzemeler ailesinin bir üyesidir. Ancak kimi noktalarda grafene üstün birtakım özellikleri de bulunmaktadır. Yüksek mukavemet, elektriksel yalıtkanlık, ısıl iletkenlik ve yüksek yanma direnci onu kompozit malzemelerin önemli bir bileşeni haline getirmektedir. Bunun dışında optik özellikleri ve tek foton yayma özelliği onu çeşitli transistör cihazlarında ve haberleşme alanında kullanım sahasını genişletmektedir. Yukarıdaki özellik demeti düşünüldüğünde h-BN’in günümüzde karşılaştığımız birçok soruna çözüm önerdiği görülmektedir.

Girişimimiz bu malzemeyi ticari bir ürüne dönüştürerek ülkemizde ileri malzemeler çalışma alanının sorunlarınıı çözmeyi ve çözüm odaklı araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlandırmayı hedeflemektedir. Bunun dışında BCN iş birliği için ülkemizde birçok araştırma kurumu ve şirket ile etkileşim hâlinde bulunmaktadır.

İleri Malzeme Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar