Ardi Farma Sağlık Bilimleri Teknolojileri
Kuruluş 2012
Çalışan Sayısı22

Ardi Farma İlaç Paz. Tic. Ltd. Şti. 

Ardi Farma yalnızca Ar-Ge ve tamamlayıcı aktivitelerine odaklı genç ve dinamik bir firmadır. Yerli ve çok uluslu firmalara hem Türkiye pazarı hem de diğer pazarlar için kendi stratejik hedeflerine uygun yeni ürünler geliştirmektedir. Bu kapsamda pazarda rekabetin henüz düşük olduğu eşdeğer ürünler ile değer katılmış jenerik ürünlerin geliştirmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 

Teknopark bünyesindeki laboratuvarlarında aktif olarak görev alan toplam 23 personelimizin 20’si AR-GE personelidir. Farklı deneyim ve uzmanlıkları bulunan personelimiz Galenik Geliştirme, Analitik Geliştirme, Biyoyararlanım & Biyoeşdeğerlik Araştırmaları, Ruhsatlandırma, Farmakovijilans, Medikal Araştırmalar ve Kalite Sistemleri Yönetimi gibi ürün geliştirme alt süreçlerinde görev almaktadırlar. 

Laboratuvarımızdaki mevcut alt yapımızla ekseriyetle oral solid, likit,  semi-solid ve liyofilize ve diğer paranteral dozaj formları üzerinde çalışmalarımız yürütmekteyiz.

2017 senesinde 2 yeni teknoloji platformunun oluşturulabilmesi için gereken çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz.

Laboratuvarlarımızda hedefimiz yılda 20 ürünün AR-GE aşamalarının tamamlanmasıdır. Prototip aşaması tamamlanmış ürünlerimizin ölçek büyütmesi ve pilot üretimleri TC Sağlık Bakanlığı GMP onaylı anlaşmalı üretim tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda farklı ekipman parkurları ve kapasiteleri olan üretim tesisleri ile farklı projelerde işbirlikleri içerisindeyiz.

Faaliyetlerimiz kapsamında geliştirmesi tamamlanmış ürünlerimiz, başta Türkiye olmak üzere Uzak Doğu, Güney Afrika, Doğu Avrupa, Rusya gibi bölgelerde lisansımız altında ruhsatlandırılmış ya da ruhsatlandırma aşamasındadır. 

Sağlık Bilimleri Teknolojileri sektöründeki diğer firmalar