Page 8 - Klik - Sayı 8 - Yapay Zeka ve Otonom Araçlar
P. 8

teknopark İstanbul’dan haberler

        iemens Türkiye bünyesinde telekomünikasyon ürünlerini yerel ihti-
      Syaçlara uyarlayan bir yazılım Ar-Ge ekibi olarak geçmişi 1991 yılına  Yazılım mühendisliği
      kadar dayanan ICterra, yönetimin Siemens Türkiye EC’yi devralmasıyla  çalışmalarını ağırlıklı
      2013 yılında %100 yerli bir firma haline geldi. Bilişim 500 şirketi araştır- olarak ODTÜ Teknokent’te
      ması sonuçlarına göre, ICterra 2016 sonu itibarı ile Türkiye’de “yazılım  sürdürmekte olan ICterra
      ihracatı” kategorisinde 7., “sektörlere özel yazılım üretimi” kategorisinde  Bilişim Teknolojileri, Teknopark
      ise 11. sırada yer alıyor.                   İstanbul’da da bir ofis açtı.
        ICterra’nın başlıca ihracat kalemini, halen Almanya’nın “birleştiril-
      miş iletişim” konusunda uzman firması Unify için yaptığı yazılım geliştir-
      me çalıştırmaları oluşturuyor. Bu arada ICterra yurt içinde de paydaşları
      için var gücü ile çalışıyor: 2017 yılında yerli savunma sektörüne verdiği  ICterra Genel
      hizmet, ilk kez ihracatını geride bırakmış.          Müdürü
                                      Vedat USLU
        ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, “NATO Gizli” ve “Milli Gizli”
      tesis güvenliğine ilave olarak yazılım süreçlerinin CMMI-3 seviyesi uy-
      gunluğu da belgelenen ICterra, bu sistemlerin kurumsal eğitim süreci
      aracılığı ile tüm çalışanları tarafından benimsenmesini ve yaşatılmasını
      sağlamaya çalışıyor. 2017 yılında ASELSAN ile yazılım geliştirme kapsa-
      mında stratejik ortaklık anlaşması imzalayan ve halen ASELSAN’ın tüm
      sektör başkanlıklarına yazılım mühendisliği hizmeti veren ICterra, TAI,
      Havelsan, Roketsan gibi önde gelen savunma sanayii şirketleri ile de iş
      geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.                           iber güvenlik ve yazılım geliştirme/danışmanlık alanlarında hizmet ve-
                         Sren Native Teknoloji, Teknopark İstanbul’da çalışmalarına başladı. Uy-
                          gulamaları zararlı saldırılardan koruyan güvenlik süreçlerini geliştiren fir-
                          ma, sistemlerdeki açıkları raporlayarak olası saldırıların ortadan kaldıran
                          çözümler sunuyor. Web uygulama sızma testleri, mobil uygulama sızma
         Teknopark            testleri ve network testleri geliştiren şirket, sosyal mühendislik yöntem-

                          leriyle bilgi güvenliği konusunda eksik yanları tespit ediyor. Uygulamaların
         İstanbul’da           performans ve yük testlerini yaparak hangi şartlarda zorluklar yaşanacağını
                          buluyor. Web, mobil ve bulut tabanlı yazılımlar geliştirerek, geliştirme sü-
                          reçlerinde danışmanlık hizmetler veriyor.      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13