Page 7 - Klik - Sayı 8 - Yapay Zeka ve Otonom Araçlar
P. 7

Teknopark İstanbul 2. Kariyer      Günü büyük ilgi gördü

                             eknopark İstanbul’da bu yıl ikinci kez düzenlenen Ka-
                           Triyer Günü etkinliği, yoğun bir katılıma sahne oldu.
                           35 firma ile 400 üniversite öğrencisini bir araya getiren
                           etkinlikte staj ve iş fırsatları konuşuldu. Ülkemizin yerli
                           ve milli projelerine istihdam sağlamak amacıyla gerçek-
                           leştirilen Teknopark İstanbul 2. Kariyer Günü etkinliği,
                           20 Şubat 2018’de Teknopark İstanbul Fuaye alanında ya-
                           pıldı. Etkinlik kapsamında mühendislik bölümü öğren-
                           cileri ile buluşan Ar-Ge firmaları, staj ve tam zamanlı iş
                           imkanlarını öğrencilerle paylaştı.      Asist, “Big Data Alanında Değer      Katan İş Ortağı” ödülünü kazandı        urkcell tarafından organize GÜL; “Son dönemde gerek kamu
      Tedilen ve bu yıl 9’uncusu dü- gerekse özel şirketler tarafın-
      zenlenen Turkcell Teknoloji Zirve- da Big Data yönetimi konusunda
      si 2018, 4 Nisan’da Haliç Kongre gerçekleştirdiğimiz Akıllı Veri ve
      Merkezi’nde düzenlendi. “Türkiye. Mobil Nabız projelerimiz ile büyük
      Bugün.Şimdi” sloganıyla gerçek- başarılar elde ettik. Başarılı pro-
      leştirilen organizasyonda Asist jelerimiz sayesinde Turkcell tara-
      Bilgi Teknolojileri ve Elektronik fından bizim için çok anlamlı olan
      Haberleşme Ltd. Şti., “Big Data Big Data Alanında Değer Katan İş
      Alanında Değer Katan İş Ortağı” Ortağı ödülünü aldık. Şirketimize
      ödülünü aldı.          değer katan, bu ödülü almamızı
        Ödül ile ilgili görüşlerini açık- sağlayan tüm çalışanlarımıza ve
      layan Asist Bilgi Teknolojileri bizi tercih eden müşterilerimize
      Yönetim Kurulu Başkanı Erkan teşekkür ederiz.” dedi.

                                        Erkan GÜL        05
                                        Asist Bilgi Teknolojileri
                                        Yönetim Kurulu Başkanı
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12