Page 3 - Klik - Sayı 8 - Yapay Zeka ve Otonom Araçlar
P. 3

Kıymetli okuyucular


        eknoloji Geliştirme Bölgeleri, ülkemiz Ar-Ge ve
      Tİnovasyon çalışmalarında kritik önem taşıyarak
      Yerli ve Milli projelerin geliştirilmesinde stratejik bir rol
      üstlenmektedir. Başta Savunma Sanayii olmak üzere
      Havacılık ve Uzay, Denizcilik, İleri Elektronik, Enerji,
      Sağlık Bilimleri ve Endüstriyel Yazılım alanlarında
      Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizleri
      onurlandırarak belirttiği üzere “Teknopark İstanbul yüz
      akı bir proje olarak çalışmalarına devam etmektedir.”
      Devletimizin son 15 yılda yaptığı yatırımlar sayesinde
      Türkiye; teknoloji kullanan ülke olmaktan çıkarak,
      teknoloji üreten ülke konumuna gelmiştir. Bu dönemde    Muhammet Bilal MACİT
      Ar-Ge harcamaları 3 kat artmış ve Ar-Ge personeli     Teknopark İstanbul
      sayısı yaklaşık 2 katına ulaşmıştır.            Genel Müdürü

        KLİK dergimiz, her geçen gün zenginleşen içeriği,
      genişleyen dağıtım ağı ile teknolojinin nabzını tutma
      hedefiyle; hem ekosistemimizde yer alan değerli
      girişimcilerimizi tanıtıyor hem de ülkemizde ve dünyamızda
      var olan gelişmeleri siz değerli okuyucularımıza sunuyor.
        Dergimizin 8. sayısında, Yapay Zeka ve Otonom
      Araç teknolojileri üzerine çalışmalarda bulunduk.
      Günümüzün en sık konuşulan teknoloji başlıklarından
      biri olan yapay zeka teknolojileri, her sektörün doğrudan
      veya dolaylı olarak tamamlayıcısı konumundadır.
      Teknopark İstanbul’un da hedef sektörlerinden biri
      arasında yer alan bu alanda yapılan yenilikler, farklı
      uygulama alanlarında yaşam standartlarımızı üst
      seviyeye taşımaktadırlar. Yapay Zeka ve Otonom Araç
      Teknolojileri konusunda yapılan Ar-Ge ve İnovasyon
      çalışmaları sayesinde; Savunma Sanayii, Havacılık
      ve Uzay, Denizcilik gibi ana hedef sektörlerimiz de
      her geçen gün daha ileri bir teknolojiye sahip olma
      imkanı buluyorlar.
        Teknopark İstanbul, 250 Firma, 4000 Ar-Ge Personeli
      ve 1000 yerli ve milli proje ile ülkemiz Ar-Ge ve İnovasyon
      ekosistemine destek vermeye devam ediyor. Kurulduğu
      günden günümüze, 2023 hedefleri doğrultusunda
      katma değeri yüksek ürün ve projeler sunmak için
      çalışan ekosistemimiz, ilk günkü heyecanı ile gelişen
      ülkemizin değerli bir parçası olarak çalışmalarını
      sürdürmektedir.
                                   Saygılarımla...
        01
   1   2   3   4   5   6   7   8