Page 10 - Klik - Sayı 8 - Yapay Zeka ve Otonom Araçlar
P. 10

İTO’dan haberler

      İTO’da yeni başkan
             Şekib Avdagiç oldu      Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık 3’te birini     TO’nun 81 ayrı mesleğe mensup İTO
      oluşturan İstanbul iş dünyası yeni Başkanını       İMeclis Üyeleri, yeni Yönetim Kurulu’nu
      seçti. Şekib Avdagiç, 400 bin İstanbullu         seçmek üzere Oda’nın Eminönü Merkez
      firmayı temsil eden İstanbul Ticaret           Binası’nda bir araya geldi. Avdagiç baş-
                                   kanlığındaki İTO’nun yeni yönetim kurulu
      Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.       şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç, İsra-

                                   fil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Do-
                                   ğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer,
                                   Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Ba-
                                   hadır Yaşık, Adil Coşkun.
                                    İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Baş-
                                   kanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının
                                   açıklanmasından sonra Meclis Üyelerine
                                   yaptığı konuşmada, “Önümüzde yepyeni
                                   bir yol uzanıyor. 400 bin üyemizin gücü-
                                   ne güç katacak projelerimiz, Sayın Cum-
                                   hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
                                   liderliğinde Türkiye’nin aydınlık yarınları
                                   için güçlü bir teminat olacaktır. Büyüme-
                                   de anahtar rol oynayacak, nokta atışı pro-
                                   jelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz
                                   bile yok.” dedi.
                                    Avdagiç, büyük bir mutabakatla aday-
                                   lık sürecine tam destek veren başta İs-
                                   tanbul Ticaret Odası üyeleri olmak üzere
                                   tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşla-
                                   rına ve sektör temsilcilerine ayrı ayrı te-
                                   şekkür etti.
                                    İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı iti-
        Şekip Avdagiç kimdir?                bariyle dünyanın en büyük beş odasın-
        Şekip Avdagiç; 1959 yılında Bosna-Hersek’in     dan biri. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4
        Zenica şehrinde doğdu. İTÜ Makine Fakültesi’ni    şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin
        bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde  yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüz-
        ihtisas programını tamamladı. 2005’ten beri     de 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin
        İstanbul Ticaret Odası’nda değişik kademelerde    yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri
        yöneticilik yaptı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti    gerçekleştiriyor.
        Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Avdagiç,
        MÜSİAD ve Pendik Yerel Kalkınma Platformu üyesi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15